Kolumbijská maturita

pátek 18. září 2009 23:47

Ukončit střední školu lze v Kolumbii pouze splěním zkoušky ICFES, která je jednotná pro celou zemi a probíhá na všech školách ve stejný den. Je stejně tak obávaná jako naše maturita a Kolumbijci jsou na své výsledky náležitě pyšní. Většina univerzitních studentů vám hned hlásí, jak zvládli ICFES s nejlepším skóre na škole, ve svém regionu nebo dokonce v celé Kolumbii. Náročnost testování ale posuďte sami.

Zaprvé, podle mnoha mých kamarádů, nejtěžší na celé maturitě nejsou samotné otázky, ale způsob, jakým se vyplňují a zodpovídají. ICFES dorazí ke studentovi jako velká papírová plachta s instrukcemi typu: po tomto cvičení otočte na druhou stranu a pokračujte v rohu vpravo dole, výsledky vyplňte do odpověního archu třetí sloupec vlevo (přeháním, ale ano, tak nějak to prý vypadá). Slyšela jsem od několika lidí, že jejich maturitní výsledky nebyly valné kvality právě z toho důvodu, že nezvládli sledovat jak jdou cvičení za sebou a odpovědi vyplnili do jiných políček. Proto na mnoha školách procvičují po několik let nejen samotné znalosti, ale hlavně způsob, jak se s tím velkým kusem papíru správně vypořádat.

Zadruhé, samotná kvalita přípravy na ICFES je sporná. Nemohu hodnotit jiné předměty, ale když kolega Walther přinesl do třídy oficiální přípravné materiály na anglickou část zkoušky, nestačila jsem se divit. Sbírka cvičení pyšně hlásá, že byla vypracována ve spolupráci s profesory z Národní Univerzity, ovšem jde o snůšku nesmyslných otázek s neuvěřitelným množstvím chyb. Kdyby to viděli výše jmenovaní profesoři, asi by se zhrozili, jaká slátanina se zaštiťuje jejich jménem. Cvičení na minulý čas v prvních větách poslušně dodržuje pravidla a má všechna slovesa ve tvaru příčestí minulého, ovšem ke konci jakoby autorům docházely síly a slovesa se objevují už jenom v čase přítomném. Tím pádem věty ztrácejí smysl. Téměř všem slovesům ve třetí osobě chybí na konci nezbytné "-s" a některé výrazy mě svojí pitomností doslova vyrazí dech. Už se nedivím, že mi studenti sami píšou nesmysly a nejsou schopni zformulovat jednoduchou větu, když se to všechno učí na příkladech typu: "She speaks Germany very well." nebo "Why is she studying at me like that? What is the matter?" (předpokládám, že místo "studying" má být "staring"). Některé z vět jakoby z prací mých studentů přímo vypadly: "Peter reading a taits book because he doesn't really like to camp and he is no happy." Zuřivě se snažím všechny chyby najít a opravit, abychom mohli studentům dát správné verze, ale Walthera to příliš nezajímá. S výmluvou, že máme málo času, jim cvičení rozdá a nic víc neřeší. 

Když nadejde ten obáváný den, ICFES testuje spíše logické uvažování, než faktické znalosti. Možná proto, že si studenti nemohou vybrat z čeho chtějí zkoušku složit a musí se jí podrobit ze všech předmětů. Otázky vycházejí z předpokladu, že kde leží Česká republika si každý najde na mapě a kolik je odmocnina z 25 ví každá kalkulačka. Takže se zaměřují na souhrnné prověření všech získaných znalostí a jejich použití v praxi. Tak například v testu z matematiky potkáte spíše než složité integrály cvičení, které vypadá nějak takhle:

o

o o

oo oo

oooo oooo

oooo oooo oooo oooo 

v sedmém řádku by koleček bylo 64, což je z důvodu toho, že:

a) počet koleček v daném řádku musí být sudý

b) z řádku na řádek se počet koleček zdvojnásobuje

c) počet koleček v daném řádku se rovná počtu koleček předchozího řádku vynásobeného dvěma

d) z řádku na řádek se počet koleček zvyšuje o sudý počet 

 Teoreticky jde o úlohu, kterou vyřeší každý, aniž by potřeboval hluboké matematické znalosti. Ovšem podle mě není zcela jasné, která odpověď je vlastně správná. V zásadě všechny, nejsprávnější se zdá být b) a c) (podle našeho školního učitele matematiky). Ale v záhlaví testu se jasně říká: jen jedna odpověď je správná. V tomto případě je to prý za b). Nejsem matematik, tak se k tomu nemohu odborně vyjádřit, ale připadá mi, že kdyby takhle vypadala naše maturita z matematiky, chtěli by z ní maturovat všichni.

Anna Žilková

Anna Žilková

Anna Žilková

Tři měsíce v Bogotě na pozici učitelky angličtiny ve škole v jednom ze slumů. Kulturní šok, spousta problémů i nových a nezapomenutelných zážitků. Poznatky ze života deseti miliónů obyvatel tohoto kolumbijského velkoměsta.

Studentka z Prahy se špatnou španělštinou, která se rozhodla odjet na prázdniny do Kolumbie.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora